Juridische waarschuwing

Eigendom:

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt www.babyplant.es hierbij verklaard als een website beheerd door BABY PLANT SL. met C.I.F. B-30126650 en met maatschappelijke zetel te Ctra, Santomera – Alquerias, km 1., 30140 Santomera, Murcia, Spanje.

BABY PLANT SL. garandeert haar inzet voor de naleving van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en informatiemaatschappij.

BABY PLANT SL. het is geregistreerd in het handelsregister van Murcia, boek 101, sectie 2, folio 167, blad 4583, opschrift 1.

Legale termen:

Deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is niet bindend voor derden. De reproductie, opslag, volledige of gedeeltelijke verzending van de inhoud op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden. www.babyplant.es aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie op deze website of met betrekking tot mogelijke schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze website is onderhevig aan mogelijke wijzigingen of herzieningen zonder voorafgaande kennisgeving en voldoet aan de huidige wetgeving (Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel). Het gebruik van deze website impliceert aanvaarding van deze juridische voorwaarden, onverminderd de bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op bepaalde en specifieke diensten op de website.