Respect voor
het milieu

Bij Babyplant maken we een verantwoord gebruik van hulpbronnen in alle sectoren van het bedrijf.

Het verbeteren van het milieu en de leefomstandigheden van onze planeet, en onze omgeving in het bijzonder, is een noodzakelijke prioriteit voor ons.

We passen op het milieu dezelfde innovatie-ethiek toe als op onze producten. We werken aan nieuwe producten die het gebruik van energie en brandstoffen verlagen om onze koolstofvoetafdruk te verminderen en kiezen voor duurzamere materialen en grondstoffen zodat onze producten en productieprocessen veiliger zijn.

We ademenen CO2 in, en ZUURSTOF uit.

We absorberen méér CO2 uit de atmosfeer dan we uitstoten . Om precies te zijn was dit vorig jaar 13.125 ton kooldioxide, die onze planten en bomen omzetten in zuurstof.

We zijn hier echter nog niet tevreden mee, ons heet hangijzer op het gebied van milieu is om elk jaar de CO2 emissies in de atmosfeer verder te verminderen.

Energiebesparende schermen

48.500 m2 aan energiesbesparende schermen zorgen ervoor dat er geen thermische energie uit de kassen ontsnapt, om een ideale temperatuur te handhaven in de kas en meer dan 40% brandstof te besparen, en op deze manier te voorkomen dat er 39 kubieke ton koolstof in de atmosfeer verdwijnt. Dit is gelijk aan de koolstof die uitgestoten wordt door de auto’s van al onze medewerkers gedurende het traject van en naar hun werk gedurende een heel jaar.

wij zijn voorstanders van biologische tuinbouw.

40% van onze productie in 2020.

Bij de productie van biologische planten met kluit maken wij een rationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, met minimale gevolgen voor het milieu om toekomstige generaties niet te belasten.
Bij de productie van biologische producten gebruiken we geen chemische stoffen, om verontreininging van lucht, bodem en water te vermijden. Bovendien genereren we door meer respectvolle technieken te gebruiken, een toename van de biologische activiteit van het ecosysteem.

HERGEBRUIK EN RECYCLING

We streven ernaar om de impact op het milieu te minimaliseren door verantwoord en efficiënt gebruik te maken van de materiële hulpmiddelen die we gebruiken in het productieproces, en om de productiemiddelen een zo lang mogelijke levensduur te geven.

Ook al gebruiken we de hulpmiddelen zo efficiënt mogelijk, dat is nog niet genoeg. Waar mogelijk hergebruiken we de materialen tot we ze uiteindelijk recyclen. Dankzij hergebruik genereren we minder afval en belasten we het milieu minder.

Het recyclen van de materialen die we gebruiken helpt de opwarming van de aarde te reduceren en de vervuiling te verminderen.

99% van de afvalstoffen die we genereren en die niet hergebruikt worden, worden door ons gerecycled.

Vermindering van het gebruik van landbouwproductiemiddelen en optimale benutting van regenwater.

We reduceren het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en gewasbestrijdingsproducten. Duurzame consumptie is essentieel om het milieu te beschermen.

Onze irrigatiesystemen en micro-gesectoriseerde bemesting garanderen een verantwoord en efficiënt gebruik, waardoor de hoeveelheid water en meststoffen in irrigatie wordt beperkt.

Méér dan 6.000 afsluitkranen verdeeld over het teeltgebied zodat er geen m3 water verspild wordt.

Ook maken wij zoveel mogelijk gebruik van regenwater voor onze planten.

We slaan het regenwater, dat we opvangen van de daken van onze 180.000 m2 aan faciliteiten en kassen, op in een gigantische tank met capaciteit van 9 miljoen liter.

LED project
Elke Kw die we verbruiken telt

Een oppervlakte van 21,5 voetbalvelden verlicht door LED lampen? -Moeilijk voor te stellen? Bij Babyplant hebben we dat gedaan. Dankzij de vervanging van alle conventionele lampen en verlichtingsapparatuur door energie-efficiënte lampen en verlichtingsapparatuur hebben we het electriciteitsgebruik in 2016 terug kunnen brengen met 70.440 Kwh, dat wil zeggen: 31% van ons totale energieverbruik.

Maar we zijn nog niet helemaal tevreden met wat we hebben bereikt.

De laatste jaren hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de bescherming van onze planeet door het aanzienlijk verminderen van het water- en energieverbruik, verantwoordelijk gebruik te maken van hulpbronnen, en door het recyclen en hergebruiken van materiaal.